Neprofesionální formáty

Digitalizaci „malých“ formátů 8, S-8 a 9,5mm provádíme na uvedeném profesionálním scaneru. Digitalizaci tedy neprovádíme technologiemi jako jsou snímání obrazu kamerou z plátna či matnice. Takový způsob „digitalizace“ má řadu nevýhod, které podstatně degradují výstupní kvalitu.

Předání a doporučené výstupní formáty

  • Doporučený datový formát H264.mov, datový tok 10 Mbps
  • Export na FTP server, odkud si můžete data stáhnout do vlastního počítače
  • Export na vlastní přenosný disk

Základní cena: 30,-Kč / 1 min (včetně DPH)

Cena zahrnuje základní vylepšení obrazu t.j. barevné a jasové korekce. Export na FTP server, nebo na vlastní přenosný disk.

Zvláštní upozornění pro zájemce o digitalizaci malých formátů:

Pragafilm úzce spolupracuje s Archivem soukromé filmové historie. Tato nezisková organizace byla založena v roce 1992 a má dnes formu zapsaného spolku. Archiv vyhledává a archivuje ve zdigitalizované podobě soukromé rodinné filmové materiály,  které považuje za cenný zdroj historického poznání. V případě, že majitelé umožní vložení kopie filmového materiálu do sbírek, nabízí Archiv soukromé filmové historie převedení materiálů zdarma.